Băng dính Kapton (PI) Hai mặt 200mic

Hai mặt 200mic


Không tìm thấy bản ghi nào