Băng dính Chống tĩnh điện PI (Kapton)

Chống tĩnh điện PI (Kapton)